July 24, 2010

Նոր ճամբարային գույք
Սիրելի գայդեր,

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ աշխարհում գայդինգի 100-ամյակի առթիվ Իսլանդիայի տղա և աղջիկ սկաուտների միավորումը որոշել է մեզ` Աղջիկ սկաուտների և գայդերի "Աստղիկ" ազգային միավորմանը նվիրել ճամբարային գույք:

Մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում Իսլանդիայի տղա և աղջիկ սկաուտների միավորմանը:

Dear guides,

We are happy to inform you that on the occasion of 100 years of World Guiding, The Icelandic Boy and Girl Scout Association decided to present The National Union of Girl Guides and Girl Scouts of Armenia "Astghik" camping equipment!

We express our deep gratitude to The Icelandic Boy and Girl Scout Association!

No comments:

Post a Comment