February 13, 2012

Girls World Forum 2012

What is it about? The Girls’ World Forum
When? 12 to 16 July 2012
Where? Chicago, USA
How many delegates can I register? 2 girls (age 14 – 18 years Old), 2 reserves and 1 chaperone
Is there a deadline to register? Yes, 29 February 2012
"Will there be funding for travel?" Maybe
If I have questions, what should I do? "Write a short story "Why I want to participate in this event" and send it to ic@astghik.org before 18 February, 18:00."

International Skype badge swapping with York UK

Hello From Girl Guiding UK - North East England - York!

York City is hosting a Thinking Day Celebration on Wednesday 22nd February. I am organising an international badge swap over Skype and I wondered if you knew anyone who might be interested in taking part?

This is how it works:

You will need access to skype and a webcam.
You will be given a time between 6pm and 7.30pm UK time for Wednesday 22nd February, where I will contact you on Skype. Then you will play rock, paper, scissors with a UK Rainbow/Brownie/Guide so there is some interaction and then you can swap a badge.
The UK Guides will place a badge down to take part and all the badges given for your time on skype will be posted to you. I would then like you to post the badges you want to swap to me so I can post them to the Guide units in the UK that took part.

What I would like from you:

If you know someone who is interested in having a go, they can be a leader or a guide, can you send them this email and ask them to email me back with:

Their name, roughly where they live, their age, there skype address and the number of badges they would like to swap.

I will then contact them directly with my postal address and skype contact details and arrange a time for them to skype on the day.

If you have any questions please email me back

thank you!

Yours in Guiding

February 8, 2012

How Abovyan's girl guides made a snowman

NUGGGS "Astghik"
Աղջիկ սկաուտների և գայդերի Աստղիկ ազգային միավորման Աբովյանի մասնաճյուղի անդամներին շատ էր ոգևորել տեղացող ձյան առատությունը: Հերթական պարապմունքից հետո նրանք որոշեցին օգտվել այդ հանգամանքից և մի մեծ ձնեմարդ պատրաստել` օգտագործելով առատ ձյունն ու ձեռքի տակ եղած պարագաները: Հանպատրաստից ընդունված որոշումն ի կատար ածելու համար ընտրվեց հարմար վայր` քաղաքապետարանի դիմահայաց հրապարակը, և գայդերն անցան գործի: Երկու ժամ հետո` արդեն երեկոյան կողմ, մոտ երկու մետրանոց ձնեմարդը պատրաստ էր: Գայդերը ուրախ և հետաքրքիր ժամանակ անցկացրին` զարմացնելով անցորդներին և գոհ մնալով իրենց աշխատանքից ու բացօթյա պարապմունքից:

Հ.Գ. Հետաքրքիր կլինի, եթե տարբեր մասնաճյուղերի անդամները միավորվեն, և մի հետաքրքիր ձմեռային ակցիա կազմակերպենք, ի՞նչ կասեք: