November 18, 2011

Կլոր-սեղան քննարկում «Միջսերնդային երկխոսություն» թեմայով

«ԿԱԶԱ» հիմնադրամի «Էսպաս» կենտրոնը հրավիրում է բոլորին մասնակցելու

«Սերունդների միջև երկխոսության, թե՞ պայքարի ականատես ենք մենք այսօր»
թեմայով կլոր-սեղան քննարկմանը։

Նոյեմբերի 23-ին 18։00-ին
«Էսպաս» կենտրոնի գրադարանում


ՄՈՒՏՔՆ ԱԶԱՏ Է

Մանրամասների համար՝
Հեռ․՝ 010 54 18 44
Էլ․ հասցե՝ espaces@kasa.am

October 30, 2011

UK: Cambridge International Scholarship Scheme

The University of Cambridge will offer, via the Cambridge Trusts, approximately 80 Cambridge International Scholarships to Overseas Students who embark on a research course in the next academical year. The awards will be made on a competitive basis to those applicants considered by their departments to be the most outstanding.

Value of the Award

Each award will underwrite the full cost of fees and maintenance for the duration of the course.

Duration of the Award

The award has a maximum duration of three years and is available to all students who will be registered for a three year research programme, leading to the PhD (including CPGS), that starts in the next academical year.

Eligibility

To be eligible to receive a Cambridge International Scholarship students must:

 1. be liable to pay the Overseas University Composition Fee.
 2. be engaged in a three year research programme leading to the PhD (i.e. will be registered as PhD, “Probationary PhD” or “CPGS”) starting in the next academical year.
 3. be engaged in full-time study.
 4. have a high upper-second-class undergraduate honours degree from a UK Higher Education Institution, or an equivalent from an Overseas Institution.

Please note: all students applying for a course of one year duration or less (including LLM, MSt, MBA, MED, Part III Mathematics, MPhil) in the next academical year are not eligible for a CISS award in the next academical year.
Application Process

 1. In order to be eligible for a CISS award commencing in the next academical year, you must have applied for admission/continuation as a graduate student to the University of Cambridge either online (admission students only) or via the Graduate Admission and Scholarship Application Form (GRADSAF) by 1st December 2011.It is important that you send in your supporting documentation as soon as possible after you have applied for admission online, because your application will not be looked at until this is received. The closing date for this funding is firm – no late applications can be considered.
  • Step 3 – How To Apply
  • Continuation and Readmission

  If you are not certain which application process applies to you, please contact Kathy White at the Board of Graduate Studies.

  Kathy White (kathy.white@admin.cam.ac.uk)

 2. Every eligible applicant for a three year research course leading to the PhD in the next academical year will be considered to have applied for a Cambridge International Scholarship provided their completed application is received by the Board of Graduate Studies before 1st December 2010.
 3. Applicants are expected to also seek funding from other sources.
 4. The application must be fully complete, i.e. including academic references and a research statement. The CISS committee will onlyconsider academic achievement and research potential. It is therefore critical that academic references and a research statement are included.
 5. Candidates should note that, given the volume of applications, applications which arrive after the deadline will not be entered for the Cambridge International Scholarships competition, nor will we provide feedback on the outcome of this competition at any stage.
 6. In January the Board of Graduate Studies will submit a list of all eligible candidates to the relevant departments/faculties.

The competition proceeds in a number of stages:

 1. Ranking
  In January and February, the departments and faculties will consider your application against all others and draw up a ranked list of their top applicants.
 2. Nomination
  Departments/faculties will nominate the very best candidates from their ranked list and submit this, together with a departmental/faculty statement of support, to the Board of Graduate Studies.
 3. Offer of Admission
  Departments/faculties will make a recommendation for an offer of admission to the Board of Graduate Studies for their nominated applicants.
 4. Selection of top nominated candidates for CISS awards
  In March, all the nominated candidates with a conditional offer of admission will be considered by a selection committee comprising academic members of the Board of Graduate Studies. The committee will draw up a list of candidates who will be made an offer of a CISS award immediately. A reserve list of candidates will also be drawn up who may receive a CISS award should any become available. These candidates will receive a confirmatory email. Several hundred partially funded awards will also be made by the Cambridge Trusts to candidates unsuccessful in obtaining a full cost CISS award.

If candidates have not received an email by the end of April, they should assume that their application for a CISS award has not been successful.

It is a condition that successful candidates must meet all their outstanding conditions for admission to the University in order to receive CISS funding.

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/gradstud/fees/funding/ciss/index.html#application

Application Deadline : 1 December 2011

October 8, 2011

The Raffy Manoukian Scholarships for Oxford University

These awards, generously funded by Mr Raffy Manoukian, are offered to Armenian nationals or students of Armenian descent who would otherwise be unable to study at Oxford.

An unlimited number of scholarships will be awarded for graduate and undergraduate degrees.

Am I eligible?

Candidates should be Armenian nationals or of Armenian descent (and not ordinarily resident in a state within the European Economic Area).

The Raffy Manoukian Scholarship is designed to support students who are accepted on a full time degree course at the University of Oxford but prevented from taking up their studies for reasons of financial difficulty. You will be contacted by the Raffy Manoukian office directly to provide with financial information if you are short-listed.

Applicants must intend to return to their home country at the end of their studies.

Please ensure you meet the requirements for entry to your course, including English language requirements. See the Course Guide for more information.

Deferred students are not eligible.

Graduate Applicants:
This scholarship is open to candidates studying for all degree bearing courses, with the exception of PGCert and PGDip courses. Candidates should be applying to start a new course at Oxford in October 2012.

Undergraduate Applicants:
Candidates should be applying to start an undergraduate course at Oxford in October 2012.

What does it cover?

100% of university and college fees, and a grant for living costs of £12,300 for graduate students, and £9,225 for undergraduate students.

Awards are made for the full duration of a student's fee liability for the agreed course. If your scholarship is offered for a course lasting more than one year, the continuation of your scholarship each year is subject to an annual renewal process based on satisfactory academic progress.

How do I apply?

Graduates: Apply at the same time as you apply to Oxford by selecting Raffy Manoukian Scholarship in the Funding Section of the University's Graduate Application Form. Candidates should apply by Application Deadline 2 (6 January 2012 for Medical Sciences and Philosophy; 20 January 2012 for all other subjects).

Undergraduates: You must apply to UCAS and Oxford as described on the Undergraduate Admissions webpage by 15 October 2011. The scholarship application form will be available from this page (see Downloads section) after 6 January 2012. The deadline to submit the application is 24 February 2012.

How will I know if I have been successful?

Successful candidates will be notified by email in May 2012. This webpage will be updated to show when all decisions have been made. If you have not heard from us by the time this notice is posted, then your application to this scheme has been unsuccessful. Due to the volume of applications we receive, we are unable to contact unsuccessful applicants individually or provide feedback on applications.

http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/raffym/

September 20, 2011

ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԹՐԵՅՆԻՆԳ

Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնում անցկացվում են ԱՆՁՆԱՅԻՆ ԱՃԻ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐ: Թրեյնինգային ծրագրի տևողությունը 2 ամիս է (32 ժամ )` շաբաթական 2 օր: Թրեյնինգային դասընթացն ԱՆՎՃԱՐ Է: Թրեյնինգի օրերն ու ժամերը կհստակեցնենք միասին նախնական հանդիպման ժամանակ, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին ժամը 16:30-ին վերոնշյալ կազմակերպությունում:
Գործնական դասընթացը նպաստում է`
· “ես-կոնցեպցիայի” (ինքնաճանաչում, ինքնավերլուծություն, ինքնագնահատական),
· Էմպատիկ ունակությունների (ապրումակցում, կարեկցում),
· Միջանձնային հաղորդակցման ու շփման հմտությունների,
· Սեփական ռեսուրսների և հնարավորությունների,
· Խմբային համախմբվածության ………………………. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ:
Թրեյնինգը կվարեն հոգեբաններ Արուսյակ Եփրեմյանը, Լիլիթ Պետանյանը, Լուսինե Հովհաննիսյանը:
Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել (18-35տ.), կարող են զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով` (010) 67-10-51; (010) 67-10-52, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:30-18:00:
Երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի հասցե`
ք. Երևան, Նոր Նորքի 3-րդ միկրոշրջան, Բաղյան 2,
թիվ 10 մանկապարտեզի շենք, 2-րդ հարկ:

September 10, 2011

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը հայտարարում է անվանական կրթաթոշակի մրցույթ

Հայ Կրթական Հիմնարկությունը հայտարարում է անվանական կրթաթոշակի մրցույթ 2011-2012թթ. ուսումնական տարվա համար: Կրթաթոշակը տրամադրվում է տվյալ ուսումնական տարվա վարձավճարի չափով` խրախուսելու և նպաստելու գերազանց առաջադիմությամբ շնորհաշատ ուսանողներին:
Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական ԲՈՒՀ-երի 2-րդ և բարձր կուրսերի ուսանողներ, ում ուսումնառության մասնագիտություն/մասնագիտացումը մաթեմատիկական է:
Կրթաթոշակները կտրամադրվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք բնակվում են Երևանում և Գեղարքունիք, Շիրակ, Տավուշ, Արագածոտն, Արմավիր, Կոտայք, Լոռի, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Արարատ մարզերում, ինչպես նաև Ղարաբաղի բնակիչներին և Ջավախքում բնակվող ազգությամբ հայ այն ուսանողներին, ում ակադեմիական առաջադիմության միջին նիշը առնվազն 3.7 է(Եթե գնահատման համակարգը 20 կամ 100 բալային է, ապա առաջադիմության նվազագույն շեմը պետք է կազմի համապատասխանաբար 15 կամ 74 միավոր:
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Կրթաթոշակի հայտը - http://www.aefweb.org/scholarships/wp-content/uploads/2011/08/Application-form-final-merit.pdf և մինչև 2011թ. սեպտեմբերի 15-ը 12:00-ն ներկայացնել ՀԿՀ Երևանյան գրասենյակ:
Մանրամասն պարզաբանումների համար խնդրում ենք դիմել Արմինե Հարոյանին հետևյալ հեռախոսահամարներով յուրաքանչյուր օրվա առավոտյան 09:00-ից մինչև 12:00-ն (374 10) 531485 կամ գրել armineharoyan@gmail.com էլեկտրոնային փոստով:

September 8, 2011

FLEX Future Leaders Exchange Program ԱՊԱԳԱ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ


FLEX Future Leaders Exchange Program
ԱՊԱԳԱ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

FLEX-ը մշակութային փոխանակման ծրագիր է, որը հնարավորություն է տալիս մրցույթը հաղթող դպրոցականներին մեկ ուսումնական տարի ուսանել ԱՄՆ-ի ավագ դպրոցներում և ապրել ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքներում: FLEX կրթաթոշակային ծրագիրն ամբողջովին ֆինանսավորվում է ԱՄՆ-ի կառավարության կողմից ևիրականացվում է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի Կրթական և մշակութային գործերի (ԿՄԳբաժնի կողմից: Ծրագրի նպատակն է ԱՊՀ-ի երկրների աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել ապրելու ժողովրդավարական հասարակության մեջ և ըմբնելու նրանց արժեքները, ինչպես նաև ամուր կապեր ստեղծել Եվրասիայի և Ամերիկայի ժողովուրդների միջև: Դիմորդները քննություններ ենհանձնում և ընտրվում բաց և արժանիքների վրա հիմնված երեք փուլից բաղկացած մրցույթի միջոցովՄիացյալ Նահանգներմեկնելուց 4-6 շաբաթ առաջ մրցույթի հաղթողները մասնակցում են նախապատրաստական դասընթացների իրենց հայրենիերկրներում:  Աշակերտներն ապրում են կամավոր և անվճար հյուրընկալ ընտանիքներումառանց ուսման վճարի հաճախում ենդպրոցներներգրավվում են տեղական և մշակութային իրադարձություններում:

Ե±րբ և ինչպե±ս կարելի է դիմել
Բոլոր այն դիմորդները, ովքեր համապատասխանում են ծրագրի պահանջներին, գրացվելու համար պետք է նշված ժամին ներկայանան քննական կենտրոն` իրենց հետ բերելով ծննդյան վկայական կամ անձնագիր (միայն բնօրինակը), վերջին վեց ամիսների ընթացքում նկարված 3x4 չափսի մեկ լուսանկար և գրիչ:  Քննությունները կանցկացվեն հետևյալ մարզերում ևքաղաքներում` Երևան (Երևանի հարակից շրջանների դիմորդները քննությունը կհանձնեն Երևանում); Շիրակ - Գյումրի; Արագածոտն – Թալին; Լոռի – ՎանաձորՏավուշ - Իջևան; Սյունիք - ՍիսիանԳորիսԿապան; Կոտայք – Հրազդան; Գեղարքունիք - Մարտունի; Վայոց Ձոր – Եղեգնաձոր: Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք զանգահարել Ամերիկյան խուրհուրդների գրասենյակ (37410) 560045; 544012; 544015 կամ այցելել մեր կայքի` www.americancouncils.am ինչպես դիմելFLEX ծրագրին բաժինը:

Սեպտեմբերի 13, 09:00, Հրազդան, թիվ 13 դպրոց, Կենտրոն թաղամաս
Սեպտեմբերի 13, 09:30, Իջևան, թիվ 4 դպրոց, (Գալիք կրթարան), Նալբանդյան փ1
Սեպտեմբերի 14, 09:00, Վանաձոր, թիվ 2 դպրոց, Հերացու փ. 17
Սեպտեմբերի 14, 09:30, Մարտունի, թիվ 2 դպրոց, Նարեկացի 7
Սեպտեմբերի 16, 10:00, Երևան, (հաշմանդամ երեխաների համար), «Ունիսոն» ՀԿ, Դեմիրճյան փ. 36
Սեպտեմբերի 19, 09:00, Եղեգնաձոր, Մշակույթի տան երիտասարդական կենտրոն, Մոմիկի փ.1
Սեպտեմբերի 19, 09:00. Թալին, Թալինի ավագ դպրոց, Գորկու փ. 13
Սեպտեմբերի 19, 17:30, Սիսիան, թիվ 3 դպրոց, Միասնիկյան փ.
Սեպտեմբերի 20, 09:00, Գյումրի, թիվ 20 դպրոց, Թետչեր փ. 1
Սեպտեմբերի 20, 13:30, Գորիս, Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնաճյուղ, Գուսան Աշոտ փ. 32
Սեպտեմբերի 22, 09:00, Կապան, թիվ 1 դպրոց, Լեռնագործների փ. 16
Սեպտեմբերի 22, 09:30, Երևան և այլ մարզեր, Եր.-ի պետ. լեզվաբ. համալս., Թումանյան փ. 42, լս. 108

FLEX կրթաթոշակի մրցույթը բաց է և անվճար բոլոր դիմորդների համարովքեր համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին:Դիմորդները պետք է.
o         սովորեն 9-րդ, 10-րդ կամ 11-րդ դասարանում և
o         ծնված լինեն 1994 թվականի մարտի 15-ից 1997 թվականի հուլիսի 15-ը
o         ունենան միջին կամ բարձր առաջադիմություն,
o         գրանցման ժամանակ մասնակիցները պետք է ունենան անգլերեն լեզվի իմացություն,
o         համապատասխանեն ԱՄՆ-ի մուտքի արտոնագիր ստանալու պահանջներին,
o         լինեն ՀՀ քաղաքացի և բավարարեն ՀՀ անձնագիր ստանալու պահանջներին:

Հաշմանդամ երեխաները պետք է ծնված լինեն 1994 թ.-ի մարտի 15-ից 1997 թ.-ի հուլիսի 15-ն ընկածժամանակահատվածում և սովորեն 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ11-րդ կամ 12-րդ դասարանում:


FLEX Future Leaders Exchange Program
ԱՊԱԳԱ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

The Future Leaders Exchange (FLEX) is a US federal government program that provides opportunities for high school age students from Eurasia to spend a year in the United States, living with a family and attending a U.S. high school. This scholarship program is fully funded by the United States government and administered by the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State. The scholarship is awarded through a merit-based competition, open at no cost to secondary school applicants from Armenia and other NIS countries. Its goal is to provide an opportunity for high school students from Eurasia to experience life in a democratic society in order to promote democratic values and institutions in Eurasia as well as to extend a hand of friendship from the people of the United States of America to the people from NIS countries. Applicants are tested and screened in an elaborate open, merit-based competition consisting of three rounds. All finalists participate in a pre-departure orientation in their home countries 4-6 weeks before they depart for the United States.  Students live with volunteer, unpaid host families, attend high school tuition-free, and engage in local, cultural enhancement activities, frequently with a civic education or community service focus that is in keeping with the democracy-building goals of the program.

Representatives of American Councils visit regions and towns in Armenia (Yerevan, Gyumri, Talin, Vanadzor, Ijevan, Goris, Yeghegnadzor, Sisian, Kapan, Hrazdan, Martuni) to conduct testing. Applicants who meet the program requirements should come to the designated testing center at the time of initial registration and bring proof of eligibility (birth certificate or passport), one recent 3x4 cm photo, and a pen. Please contact American Councils office for testing center locations and testing dates. FLEX program representatives notify almost all school directors, teachers and PCVs of the region beforehand. American Councils office in Yerevan is located at Baghramyan 1, #1.  You can also contact us at (37410) 560045; 544012; 544015, write to us info@americancouncils.am or visit our website www.americancouncils.am.

September 13, 09:00, Hrazdan, School No. 13,  Kentron
September 13, 09:30, Ijevan, School No. 4 (Galik College), Nalbandyan str 1
September 14, 09:00, Vanadzor, School No. 2, Heratsi str 17
September 14, 09:30, Martuni, School No. 2, Narekatsi str 7
September 16, 10:30, Yerevan, Disabled Testing, Unison NGO, Demirchyan str 36
September 19, 09:00, Yeghegnadzor, Youth Center in Cultural House, Momiki str 1
September 19, 09:00, Talin, Talin High School, Gorki str 13
September 19, 17:30, Sisian, School No. 3, Myasnikyan str
September 20, 09:00, Gyumri, School No. 20, Thatcher str 1
September 20, 13:30, Goris, Branch of National Institute of Education, Gusan Ashoti str 32
September 22, 09:00, Kapan, School No. 1, Lernagortsneri str 16
September 22, 09:30, Yerevan & other marzes, Yer. St. Ling. Univ., Tumanyan str 42, room 108

The competition is open at no cost to all applicants who meet the following requirements.  Eligible applicants must:
o         be born between 15th March 1994 to 15th July 1997
o         study in 9th, 10th or 11th grades in school
o         have an academic standing of "good" or better
o         have previously studied English and demonstrate English language ability at the time of registration
o         meet U.S. visa eligibility requirements
o         be a citizen of Armenia and be able to receive a passport in Armenia.

Students with disabilities must be born between March 15, 1994 to July 15, 1997 and be 8, 9, 10, 11 and 12 graders.

June 11, 2011

Тренинг Информационная безопасность

Тренинг Информационная безопасность

25-26 и 27-28 июля

Начало тренинга в 10.00 до 16.00

Место проведения: Ереван

Цель: тренинг по информационной безопасности для неправительственных и медиа организаций – дать общее понимание проблем информационной безопасности, подхода к их устранению и построение защиты от нежелательного вмешательства.

Длительность тренинга - 2 дня.


Тренеры - Алексей Бебинов, международный консультант по
безопасности по странам СНГ и Европа
Максат Сабыров: тренер по безопасности для Центрально-азиатского региона

Другими целями тренинга являются:

 • Стимулирование принятия компетентных управленческих решений по проведению мер для обеспечения информационной безопасности в организации;

 • Стимулирование принятия программно-технических мер по защите информационных систем организации;

 • Обучение навыкам принятия процедурных мер безопасности (меры безопасности, ориентированные на людей);

 • Стимулирование принятия административных мер обеспечения информационной безопасности (приказы и другие действия руководства организаций, связанных с защищаемыми информационными системами);

Тренинги, предлагаемые в рамках данного предложения, позволят сотрудникам компании осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности собственной информации, научится обнаруживать способы и методы вторжения в информационную сферу частной компании.

Тренинг будет состоять из двух сессий: применение технологий и политика в области информации.

По вопросам развития политики об информационной безопасности будут освещены следующие темы:

 • Защита персональных и других данных;

 • Способы и методы ограничения на доступ к информации в режиме он-лайн;

 • Ограничения, связанные с коммерческой тайной;

 • Киберпреступления и другие виды нарушений в режиме он-лайн;

 • Право на интеллектуальную собственность (в контексте он-лайн).


По вопросам, посвященным применению технологий и методов защиты данных и переписки, будут демонстрироваться следующие примеры:

 • Технические методы защиты исходных данных;

 • Технонологии по применению шифрования, кодирования;

 • Законность программного обеспечения;

 • Методы защиты баз данных организации;

 • Методы по восстановлению информации;

 • Методы по безопасной передаче сообщений;

 • Безопасные методы ускоренного поиска в Интернете;

Тренинги будут совмещать лекции по теории с практическими занятиями на компьютерах. Заявки (резюме) с указанием даты тренинга (16-17 июня либо 20-21 июня) присылать по адресу application@jnews.am; телефон: + 374 10 500-977


May 24, 2011

«Մենք ենք մեր հաղթանակը» Ֆլեշ-մոբ

Սիրով հրավիրում ենք բոլոր երիտասարդներին մասնակցելու` ս/թ մայիսի 27-ին, ժամը 10:30-ին` Շահումյանի անվան հրապարակում (Congress հյուրանոցին հարող հրապարակը), «Սերունդ Համահայկական Երիտասարդական Կենտրոնի» նախաձեռնած` «Մենք ենք մեր հաղթանակը» մեծամասշտաբ երիտասարդական ֆլեշ-մոբին:
Երիտասարդները լինելու են կարմիր, կապույտ և ծիրանագույն շապիկներով (որոնցից մեկով ներկայանալը ցանկալի է), կազմելու են ՀԱՂԹԱՆԱԿ բառը, ինչը նկարահանվելու է ուղղաթիռից և օգտագործվելու է համանուն ֆիլմում:
Ամսի 26-ին` ժամը 18:30-ին մասնակիցներին խնդրվում է լինել հրապարակում, քանի որ կայանալու է միջոցառման փորձը, որը տևելու է մեկ ու կես ժամ: Ցանկալի է, որպեսզի մասնակիցները լինեն եռագույնի գույներից մեկի շապիկով:
Միջոցառումն աննախադեպ է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ:
Այն
նպատակ ունի` մեկ գաղափարի շուրջ համախմբելու հայ երիտասարդներին եւ եւս մեկ անգամ բարձրացնելու հայ երիտասարդների հաղթական ոգին:
Չարժե
բաց թողնել նման բացառիկ իրադարձությանը մասնակցելու հնարավորությունը:
Մասնակցության համար պետք է գրանցվել` զանգահարելով (077)124 115 կամ (055)277750:
Կազմակերպչական հարցերի համար` 055 580 522,
Գրանցվելու
վերջնաժամկետն է` մայիսի 26-ը, ժամը 24:00-ն:
Միջացառումը
կարող եք գտնել նաեւ Facebook սոցիալական ցանցում: