December 24, 2010

Armenian Guides celebrate 100 years of Guiding in 100 secondsԱղջիկ սկաուտների և գայդերի միավորումը նշում է Գայդինգի հարյուրամյակը:
100 վարկյան, որոնք կտեղափոխեն Գայդինգի հրաշալի աշխարհ ու կփոխանցեն Ձեզ Գայդինգի շունչն ու գաղափարները:
Գաղափարներ, որոնք միավորում են աշխարհի միլիոնավոր աղջիկների և կանանց: Մենք հպարտ ենք, որ այդ մեծ Ընտանիքի անդամն ենք:
Շնորհավոր տոնդ Գայդինգ:

Armenian Union of Girl Guides and Girl Scouts is celebrating of 100 years of Guiding.
100 seconds, which will transfer you to the magic world of Guiding and pass you values and breath of Guiding.
Values, which are bring together millions of girls and women all around world. We are proud that we are the part of this big family.
Congratulations!!!!!!

No comments:

Post a Comment