November 10, 2012

Այցելություն Գյումրի մասնաճյուղ

Ուրախ ենք Ձեզ տեղեկացնելու, որ Աղջիկ Սկաուտների և Գայդերի  ՚՚՚՚՚Աստղիկ՚՚ Ազգային Միավորումն ունի նաև մասնաճյուղ Գյումրի քաղաքում:
Ցանկացողները կարող են  միանալ ՄԵԶ և դառնալ այս հրաշք ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄ :)

We are glad to inform you that National Union Of Girl Guides And Girl Scouts Of Armenia "Astghik" has a new branch in Gyumri.
You may join US and become a MEMBER of this wonderfull FAMILY :)


Տեղեկությունների համար գրեք  Ֆեյսբուքյան մեր էջում  http://www.facebook.com/pages/National-Union-Of-Girl-Guides-Girl-Scouts-Of-Armenia-Astghik/424285217613101 կամ narine.nugggs.armenia@gmail.com էլեկտրոնային հացեով:

For more information you may write on our  Facebook Page  http://www.facebook.com/pages/National-Union-Of-Girl-Guides-Girl-Scouts-Of-Armenia-Astghik/424285217613101 or write on narine.nugggs.armenia@gmail.com

No comments:

Post a Comment